Referaty wygłoszone na zebraniach naukowych w I półroczu 1965 r.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 1 (1966) s. 86-87

 

do góry