Byczkowski, Byszkowski czy Wyszkowski

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 265-267
Janusz Deresiewicz

 

do góry