"Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815-1916", Piotr Paszkiewicz, Warszawa 1991 : [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 1 (1992) s. 103-104
Dariusz Konstantynów , Piotr Paszkiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry