Tak zwane "Autoportrety" Tadeusza Kuntze-Konicza

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 1 (1966) s. 45-51
Mariusz Karpowicz

 

do góry