Konstytucja 3 Maja 1791 r. w grafice XVIII wieku

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 234-249
Janina Ruszczycówna

 

do góry