Rzymskie projekty teatrów Jakuba Hempla

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 1 (1966) s. 52-62
Barbara Król-Kaczorowska

 

do góry