Ludwik Bouchard - Nauczyciel Noakowskiego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 3 (1955) s. 374
Stefan Narębski

 

do góry