Lamus w Branicach

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 280-281
Stefan Świszczowski

 

do góry