Pomnik grobowy Stefana Batorego : problem środowiska i fundatora

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 1 (1955) s. 140-148
Joanna Eckhardtówna

 

do góry