Jan Morawiński

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 207-208
Zbigniew Rewski

 

do góry