Ubiory w obrazach Canaletta

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 208-232
Irena Główczewska

 

do góry