Dwór w Horodnie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 2 (1966) s. 166-187
Tadeusz S. Jaroszewski

 

do góry