Naśladownictwa waz greckich

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 194-203
Maria Ludwika Bernhard

 

do góry