"Zaśnięcie" w Koźminie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 276-277
Krystyna Rudkowska

 

do góry