Biuletyn Historii Sztuki
Tom 59 ( 1997), Nr 3/4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry