Biuletyn Historii Sztuki
Tom 48 (1986)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry