Biuletyn Historii Sztuki
Tom 43 (1981)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry