Biuletyn Historii Sztuki
Tom 63 (2001)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry