Biuletyn Historii Sztuki
Tom 44 (1982)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry