Prace Filipa Juvarry dla teatru i rzymskiej rezydencji Sobieskich

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 46, Numer 2/3 (1984) s. 257-270
Wanda Roszkowska

 

do góry