Pałac Bogusława Leszczyńskiego w Warszawie i jego twórca G. B. Gisleni

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 46, Numer 2/3 (1984) s. 187-202
Nina Miks-Rudkowska

 

do góry