"Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII-XX w.". Wystawa w Wilanowie, wrzesień-grudzień 1983

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 46, Numer 2/3 (1984) s. 295-296
Janina Ruszczycówna

 

do góry